Pohlednice: Zvíkov 01

Pohlednice: Zvíkov 01

Pohlednice 105x148

Cena 2.50,- Kč bez DPH

Zvíkov

Královský hrad založený ve 13. století, renesančně upraven, od 17. století využíván hospodářsky, na počátku 19. století již zříceninou. Od r. 1840 postupně zrekonstruován z podnětu Schwarzenbergů.