Radovan "Bohumil" Smokoň
Tel. 730 127 756
Email: radovan.smokon@scenerie.cz
www.pohlednicecr.cz

stránky foto-lokalit najdete též na facebooku