Pohlednice: Úštěk 01

Pohlednice 105x148 Cena 2.50,- Kč bez DPH   Úštěk  Jedna z nejmenších MPR v ČR byla vyhlášena zejména na ochranu souboru gotických štítových domů, doplněných pozůstatky městského feudálního sídla, barokním kostelem a domy z 18.–19. století. V ochranném pásmu řada památek maloměstské architektury.