Pohlednice: Rabí

Pohlednice: Rabí

Pohlednice 105x148

Cena 2.50,- Kč bez DPH

Hrad Rabí

Nejrozlehlejší hradní zřícenina v Čechách. Hrad byl založen v první polovině 14. století pány z Rýzmberka. Ti jej v druhé polovině 15. století významně rozšířili za účasti stavitele Benedikta Rieda. Na počátku 18. století hrad vyhořel a zpustl.