Pohlednice: Hasištejn

Pohlednice: Hasištejn

Pohlednice 105x148

Cena 2.50,- Kč bez DPH

Královský hrad založen počátkem 14. století Fridrichem I. ze Šumburka. Roku 1418 dobyt vojsky Václava IV., následně darován Lobkovicům. Po požáru v roce 1560 zpustl.