Pohlednice: Krušné Hory - Významná sídla Krušnohoří 001

Pohlednice 120x168

Cena 5.00,- Kč bez DPH

Pohlednice: Krušné hory - Významná sídla Krušnohoří 001

Zámek Jezeří nad hnědouhelným velkolomem. Původně středověký hrad z r. 1365 byl v polovině 16. stol. upraven na renesanční zámek. Po bitvě na Bílé hoře zkonfiskován a od r. 1623 byl v majetku Lobkowiczů. Roku 1649 barokně přestavěn. Po 2. světové válce zestátněn a využíván armádou, poté chátral, ohrožen těžbou. Od r. 1988 je postupně rekonstruován.

Hrad Hasištejn - královský hrad založen počátkem 14. století Fridrichem I. ze Šumburka.

Zámek Červený Hrádek - raně barokní zámek z poloviny 17. století, stojící na místě zbořeného středověkého hradu.