Pohlednice: Jezeří - Dohrála hudba

Pohlednice 105x148

Cena 2.50,- Kč bez DPH

Pohlednice: Jezeří - Dohrála hudba

Na zámku Jezeří svého času působila slavná zámecká Lobkowitzká kapela jejímiž členy byli například Antonio Salieri nebo Antonín Vranický, nejslavnější z Lobkowitzkých kapelníků. Při různých slavnostech zde působili Italští tenoristé vystupující na předních evropských scénách. Člen Lobkowitzké kapely byl jeden čas i Karel Van Beethoven, bratr Ludwiga Van Bethovena. Kapela vystupovala i ve Vídni, kde Josef František Maxmilián Lobkowitz, společně s hrabětem Kinským a arcivévodou Rudolfem, poskytovali Ludwigu van Beethovenovi trvalí měsíční plat. Ten zřejmě při svém pobytu v Teplických lázních zámek též navštívil, stejně jako Johan Wolfganfg von Goethe, Cartellieri či Rosler.

Sláva pominula, nástroje byly rozprodány, zámek zpustl.. a dvacáté století bylo pro zámek ve znamení zmaru. Na Zámku Jezeří nezbylo nic hmatatelného z jeho hudební tradice.

Z kdysi velké slávy zbyl jenom smutek a zmar…..