Pohlednice: Hazmburk

Pohlednice: Hazmburk

Pohlednice 105x250

Cena 4.50,- Kč bez DPH

Hazmburk

Už z dálky viditelná zřícenina hradu založeného v 2. polovině 13. století Lichtemburky, jiná teze mluví o původ. královském hradě. První zmínka je z  roku 1355, Jan Lucemburský jej prodává Z. Zajícovi z Valdeka. Ve 14. století je hrad rozšířen. Roku 1586 už veden jako pustý.